Fresats en 2d:

  • Taulers amb especejament

  • Mecanitzat de motlles de fusta

  • Retolació d'elements de fusteria

  • Marqueteria

  • Gravats a partir d'imatges

Fresat de taulers amb especejament de mobiliari en general.Gravats de lletres o formes a partir d'imatges.Treballem amb qualsevol dels formats 2D i 3D més habituals: dxf,dwg,igs,step