Bancs Eclesiàstics:

  • Diferents mides i models

  • Disseny Fusteria Llobet

Bancs de fusta eclesiàstics. Disseny de Fusteria Llobet. Realitzats amb fusta massissa de pi. Disseny i tall de les potes amb maquinària de control numèric. Acabats en color a escollir, 2 capes d'envernissat a l'aigua.