CNC 5 Eixos

  • Mecanitzat de motlles de fusta

  • Mecanitzat de prototips de fusta

  • Taulers d'especejaments amb cantells inclinats

  • Mecanitzats 3D en general

Tall de taulers amb peces amb cantells inclinats. Realització de motlles de fusta en 3d. Treballem amb qualsevol dels formats 2D i 3D més habituals: dxf,dwg,igs,step