Tipus:

 • Parquet de fusta natural

   Tarima massissa
   Parquet multicapa
   Parquet de tauletes
 • Parquet sintètic

Mètode d'instal·lació:

 • Parquet en tarima sobre rastells
 • Parquet flotant

Subministrem i col·loquem les millors marques de parquet tant natural com sintètic. Col·locat sobre llistons o flotant.